Demo

Regler for Bukkerittet

Vi ønsker at alle skal ha en positiv opplevelse med Bukkerittet, og ber om at alle setter seg inn i regelverket. Vi følger NCF`s regelverk

Påmelding

All påmeldingen skjer via nettpåmeldingen via våre hjemmesider. Det betales med kort eller faktura og påmeldingen er bindende. Når påmelding og betaling er bekreftet og registrert vil deltageren føres opp på våre offisielle startlister. Om du etter registrert påmelding foretar endringer som medfører redusert pris, vil ikke det overskytende bli refundert.

Påmeldingen gir oss også rett til å bruke informasjon knyttet til deltagerens navn og resultater på internett.

Sykdom/skade/uheldige omstendigheter

I tråd med generelle regler for tidsbestemte arrangementer gis det ikke refusjon dersom man ikke benytter billetten. Dette gjelder også ved sykdom. Sjekk med ditt eget forsikringsselskap det kan være at du er dekket igjennom din hjemforsikring

Avlysning/avbrudd

Ved avlysning av våre arrangement før arrangementsdagen, kan arrangøren beholde 50 % av startkontingenten til dekning av utgifter. Dersom arrangementet må flyttes til et annet sted på samme dato, eller avlyses for deretter å bli gjennomført på en senere dato, eller for å bli flyttet til et annet sted på en ny dato, har de som var påmeldt til den opprinnelige dato, men som ikke stiller til start på ny dato ikke krav på tilbakebetaling av noen del av startkontingenten.

Ved avlysning i løpet av arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen "force majeure", beholder arrangør startkontingenten.

Deltagers ansvar

 • Deltagere er selv ansvarlig for at alle personlige opplysninger er korrekte.
 • Deltagere er ansvarlig for at opplysninger i påmeldingen samsvarer med valg av trasé og klasse.
 • Deltagere er ansvarlig for å hente ut sin deltagerkonvolutt i god tid før egen start.
 • Deltager kan bli avkrevd legitimasjon ved avhenting av startnummer.

Alle ryttere må ha gyldig lisens.
NB! Lisens gjelder ikke for de som ikke er medlemmer i folketrygden eller er 80 år eller eldre.

 • Alle deltakere fra 17 år må ha gyldig lisens (aktiv- eller engangs kr. 150/200,-) og er derved også forsikret av arrangør i følge NCFs reglement.
 • Alle som sykler i trimklasser må løse trimlisens på kr. 50,- (NCF).
 • Ungdom som fyller fra 13-16 år i rittåret kan løse ungdomslisens kr. 50,- (NCF)
 • Utøvere med Aktivlisens må medbringe denne ved avhenting av startnummer. (Kan denne ikke fremvises må det påregnes ventetid.)
 • Det er forbudt å starte i annen pulje enn den man har blitt tildelt.
 • Alle deltagere må selv sørge for å feste startnummer og chip etter anvisningen.
 • Alle deltagere sykler på eget ansvar og er pålagt å følge gjeldende lover for trafikk på allmenn vei. For øvrig skal arrangørens merking og anvisninger følges fra start til mål.
 • Alle skal opptre som gode sportsmenn og ikke på noen måte hindre andre deltagere.
 • Det er strengt forbudt å sykle under annen persons navn.
 • Alle deltagere må bære godkjent hjelm under hele rittet.
 • Det er ikke lov å bytte sykkel underveis, benytte følgebil eller på annen måte motta hjelp til framdrift (skyve eller trekke) av utenforstående.
 • Deltagerne er selv ansvarlig for å bære tap/skade på sykkel eller utstyr forøvrig.
 • Forsøpling av naturen er strengt forbudt. Man skal kun benytte merkede kastesoner.

Diskvalifikasjon

Brudd på en eller flere av ovenstående betingelser kan medføre diskvalifikasjon.

Maksimumstider

Natur og søppel

Skeikanpen har en vakker, men sårbar natur. Det er viktig for oss som arrangører å sørge for at Bukkerittet ikke ødelegger dette.
IKKE KAST TING I NATUREN LANGS LØYPA! BENYTT DROPPSONER.

Brudd og el. skader

Alle ryttere oppfordres til å melde inn til sekretariatet umiddelbart om de bryter rittet. Dette gjøres til telefonnummeret som er oppgitt på startnummeret. Dette for at vi skal ha oversikt over alle ryttere, og for å kunne yte service til pårørende etc.

Skader

Oppdager du skadde personer underveis i rittet, meld dette til nærmeste funksjonær eller Røde Kors personell. Prøv å skaffe deg omfanget av skaden og posisjonen på skadestedet. Ring eventuelt oppgitt nr. til Røde Kors. (Telefonnummeret står på startnummeret.)

corner left-topcorner right-top
Et ritt for liten og stor
corner left-bottomcorner right-bottom

   

Laget med HTML5 and CSS3
Copyright © 2015 Brumunddal sykleklubb v/Knut Helstad

 
Powered by Warp Theme Framework